top of page

Johannespasjonen av J. S. Bach

Mars 2015

Nidaros domkor fremfører Johannespasjonen av J. S. Bach fredag 27. mars kl 19.30.

Konserten er i samarbeid med Trondheim Barokk og solister er Ingeborg Dalheim, Andreas Pehl, Hugo Hymas, Nicholas Sharratt, Trond Halstein Moe og Njål Sparbo.

Dirigent: Tore Erik Mohn

bottom of page