top of page
Vegg_seriøs_edited.jpg

Nidaros domkor

 

 

Nidaros domkor er Nidarosdomens eget kammerkor med ca. 40 medlemmer. Korets repertoar består først og fremst av kirkemusikk fra de siste 500 år, samt urframføringer av verk av lokale og nasjonale komponister. På CDen Nidaros (2010) har Nidaros domkor spilt inn utdrag fra musikk skrevet spesielt til koret, og i 2014 ble CD-innspillingen av Torbjørn Dyruds "Out of Darkness" nominert til Grammy for Best Choral Peformance. Nidaros domkor vektlegger å holde høyeste musikalske nivå både i nyskapende framføringer, oppsetninger av store verk og deltagelse i Nidarosdomens gudstjenesteliv. Koret samarbeider jevnlig med internasjonalt anerkjente solister, dirigenter og musikere, og representerer Trondheim og Nidarosdomen såvel regionalt som nasjonalt og internasjonalt.  

 

Domkantor Karen Haugom Olsen har vært korets faste dirigent siden 2016. Koret har også i 2020 blitt tildelt «produksjons- og driftsstøtte for kor på særlig høyt nivå» av Kulturdepartementet.

 

 

 

 

Dirigent og kunstnerisk leder

 

Karen Haugom Olsen er utdannet kantor ved Norges       Musikkhøgskole. Hun fullførte mastergrad i solistisk orgelspill hos Jon Laukvik ved Musikhochschule Stuttgart i 2005. Fra 2005 til 2014 var hun  ansatt som kantor i Nordstrand kirke i Oslo der hun hadde ansvaret for hele den musikalske virksomheten. Høsten 2014 fullførte Karen Haugom Olsen masterstudiet i direksjon ved Norges Musikkhøgskole, med professor Grete Pedersen. Fra 2012-2014 var hun også Pedersens assistent i Det Norske Solistkor. I 2014-2015 var hun ansatt som lektor i direksjon ved universitetet i Erfurt, med hovedansvar for kammerkoret og direksjonsundervis-ningen. Karen Haugom Olsen tiltrådte stillingen som domkantor i Nidarosdomen i 2016.
                    

 

bottom of page