top of page

Høsten 2019

Nidaros domkor

16. oktober 2019

Denne høsten har Nidaros domkor allerede deltatt på åpningskonserten for Kammermusikkfestivalen i Trondheim og sunget Mon Dieu, mon adoré av Lasse Thoresen. 

3. november blir det Mozarts C-mollmesse kl 19.00 i Nidarosdomen. Da Mozarts kone Constanze lå alvorlig syk, lovet Mozart å skrive en messe til ære for Gud hvis hun ble frisk igjen, Constanze ble frisk og Mozarts mektige messe i c-moll for kor, orkester og solister er nå ansett som et av musikkhistoriens store verk. Messen ble aldri fullført, men deler av den ble fremført i Salzburg i 1782 med Constanze selv som solist. Messen er forsøkt fullendt av ulike komponister og musikkvitere, men ved fremføringen i Nidarosdomen bruker vi musikken fra Mozarts hånd og fyller inn de manglende leddene med messeledd fra middelalderen.


5. og 6. desember kl 19.30 blir det tradisjonen tro juleoratoriet av J. S. Bach i Nidarosdomen. Kantate 1-4 fremføres.

bottom of page